زاویه به کلیت تمام رشته های علوم انسانی میپردازد و دلیل وجودشان و چرایی و چگونگیشان را بررسی میکند. مجله علوم انسانی زاویه ترقی وگسترش علوم انسانی را پاس میدارد و انتقاداتش را به صراحت بیان میکند. زاویه از رهگذر تقابل به هزار تو های تاریک و روشن مباحث دست میبرد. تقابل دو ذهن موافق و مخالف که هریک آزادانه از زاویه نگاه خود به پدیده مورد چالش مینگرند. زاویه چالش را در چهارچوب علم میپذیرد و از جدلهای بی پشتوانه علمی پرهیز دارد. گرچه مناظره تلویزیونی درایران سابقه ای به نسبت طولانی دارد اما وجه علمی اش مغفول بوده و زاویه مدعی پیشتازی درآن است. این بار گران بی شک منحصرا درتوان چندنفر متولی اجرایی زاویه نیست. دلسوزان و صاحبنظران تخصصهای مختلف علوم انسانی باید که سهم خود از زاویه را غنا بخشند و پاسبانی کنند. زاویه تریبونی آزاد برای بزرگان، عالمان واندیشمندان وطنی است که سخنشان برپایه منطق و علم شکل میگیرد و از عناد و غرض ورزی دوری میکنند گر چه مخالف عرف موجود باشند.
 
 
 
 
 
 
     
   
     
 
گزیده

 

مراجعه کننده گرامی! 

سایت آرشیو شده است.

 
جهت دسترسی به اطلاعات برنامه های گذشته از منوی اصلی استفاده کنید. 
 
 
 
 
 
تصویری
    
 

 

 
صفحه اصلی
مناظره آنلاین
عکس مناظره ها
صدای مناظره ها
متن مناظره ها
گزارشهای تصویری
زاویه در رسانه ها
نامه های شما
ارسال نامه
ارسال فیلم و عکس
درباره ما
تماس با ما
Who's Online
حاضرین در سایت : 1 نفر مهمان